Insero

Regulamin Serwisu ogłoszeniowego insero.at

 

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

 • Serwis ogłoszeniowy insero.at – serwis jest darmowy, przeznaczony dla osób prawnych lub fizycznych, które chcą zamieścić w Internecie darmowe ogłoszenia lub oferty.

 • Ogłoszenie – informacja zamieszczana przez Ogłoszeniodawcę. Ogłoszenie nie jest ofertą handlową Administratora.

 • Ogłoszeniodawca -  w rozumieniu regulaminu to osoba prawna lub fizyczna pełnoletnia, która chce zamieścić drobne ogłoszenia lub oferty w Internecie. Może być to osoba niepełnoletnia tylko w przypadku zgody na to opiekunów prawnych. Ogłoszeniodawca może być zalogowany lub nie zalogowany w Serwisie ogłoszeniowym.

 • Użytkownik serwisu – osoba przeglądająca ogłoszenia zamieszczone w serwisie ogłoszeniowym przez Ogłoszeniodawców.

 • Administrator – Osoba prowadząca Serwis ogłoszeniowy insero.at . Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za zamieszczane treści ogłoszeń przez Ogłoszeniodawców. Administrator nie jest autorem ofert handlowych i nie odpowiada za ich wykonanie.

REGULAMIN

1. Każde zamieszczenie Ogłoszenia  jest równoznaczne z tym, że Ogłoszeniodawca, zapoznał się niniejszym regulaminem, akceptuje go oraz zobowiązuje się do przestrzegania go.

2. Osoba zamieszczająca ogłoszenie lub ofertę ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną za zawarte w Ogłoszeniu treści. Ogłoszeniodawca w momencie zamieszczenia oświadcza, że dane ogłoszenie jest zgodne z regulaminem Serwisu insero.at, jak również oświadcza, że dane ogłoszenie nie narusza żadnych praw osób trzecich w tym szczególnie prawa autorskiego, patentowego, dobrych obyczajów, nie narusza prywatności i godności osób trzecich oraz nie dyskryminuje osoby trzeciej. 

3. Osobie zamieszczającej ogłoszenie zabrania się:

 •  zamieszczania więcej niż jednej kopii danego Ogłoszenia.
 •  zamieszczania Ogłoszeń, które zawierają negatywne opinie na temat innych osób fizycznych lub prawnych
 •  stosowania języka wulgarnego
 • zamieszczania Ogłoszeń, które naruszają zasady etyczne, obyczajowe
 • zamieszczania Ogłoszeń, które zawierają informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd Użytkowników Serwisu ogłoszeniowego insero.at
 • zamieszczania Ogłoszeń zawierających treści pornograficzne, nieprzyzwoite oraz niemoralne
 •  zamieszczania Ogłoszeń zawierających treści dyskryminujące osoby fizyczne lub prawne.
 •  zamieszczania Ogłoszeń związanych z pracą w Internecie (wysyłanie/odbieranie emaili, klikanie w banery, piramidy internetowe, itp.).

4.  Treść Ogłoszeń nie jest kontrolowana przez Administratora ani w żaden inny sposób. Całkowitą odpowiedzialność cywilną za treść danego Ogłoszenia ponosi tylko i wyłącznie Ogłoszeniodawca

5. Wszystkie oświadczenia woli i umowy między Użytkownikami i Ogłoszeniodawcami są zawierane bez udziału oraz bez pośrednictwa Serwisu ogłoszeniowego insero.at.

6. Serwis ogłoszeniowy insero.at nie jest stroną powyższych umów.

7. Ogłoszeniodawca zgadza się ponosić wszystkie koszty związane z postępowaniem sądowym wynikającym z naruszenia wymienionych zobowiązań przez Ogłoszeniodawcę.

8. Serwis ogłoszeniowy insero.at nie jest oferentem, Serwis ogłoszeniowy insero.at przedstawia Ogłoszenia Ogłoszeniodawców. Treść wspomnianych ogłoszeń ma charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta handlowa Administratora.

9. Serwis ogłoszeniowy insero.at nie wymaga logowania. Jednak Ogłoszeniodawca może się zalogować w Serwisie. Zalogowanie w Serwisie ogłoszeniowym insero.at wymaga podania podstawowych danych osobowych dot. Ogłoszeniodawcy. Ogłoszeniodawca zalogowany w Serwisie ogłoszeniowym insero.at posiada własne konto  z którego zamieszcza swoje Ogłoszenia. Ogłoszenia zamieszczone w ten sposób umożliwiają modyfikacje własnych ogłoszeń. Administrator w każdym momencie może usunąć dane Ogłoszenie, bez podania przyczyny. Czas wyświetlenia Ogłoszenia w Serwisie to 30 dni. Po tym czasie Ogłoszenie należy zamieścić w Serwisie jeszcze raz.

10.Ogłoszeniodawca wpisuje wszystkie dane dotyczące zamieszczanego Ogłoszenia tylko w odpowiednie pola Serwisu ogłoszeniowego insero.at. Nie zastosowanie tej zasady spowoduje usunięcie danego ogłoszenia z Serwisu ogłoszeniowego insero.at.

11. Ogłoszeniodawca wprowadza dane Ogłoszenie do konkretnego działu tematycznego. Jeśli dane Ogłoszenie nie pasuje do żadnego z istniejących działów, Ogłoszeniodawca powinien zamieścić je w dziale „Różne”, może również zasugerować Administratorowi potrzebę stworzenia nowego działu tematycznego. Administrator decyduje o utworzeniu nowego działu.

12. Dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy mogą być wykorzystane przez Użytkownika serwisu tylko w celu nawiązania z daną osobą kontaktu dotyczącego uzyskania informacji na temat danego ogłoszenia lub przeprowadzenia danej transakcji.

13. Korzystanie z danych kontaktowych Osoby zamieszczającej ogłoszenie w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w punkcie 9 jest zabronione (a w szczególności ich upowszechnianie oraz przetwarzanie)

14. Dane ogłoszenie zamieszczone w Serwisie ogłoszeniowym insero.at  jest moderowane przez Administratora w ciągu kilku godzin. Administrator ma prawo odmówić zamieszczenia danego ogłoszenia w Serwisie ogłoszeniowym insero.at bez podania przyczyny

15. Jeśli Użytkownik Serwisu ogłoszeniowego insero.at znajdzie Ogłoszenie, które jest sprzeczne z niniejszym regulaminem lub z prawem polskim, jest zobowiązany poinformować o tym Administratora Serwisu ogłoszeniowego drogą mailową.

16. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone treści w danym Ogłoszeniu.

17. Ogłoszenie niezgodne z prawem a także dane Ogłoszeniodawcy mogą być przekazywane odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

18. Administrator ma prawo do modernizacji Serwisu ogłoszeniowego insero.at i związanego z tym całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu ogłoszeniowego insero.at bez wcześniejszego uprzedzania o tym Ogłoszeniodawców i Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych na Serwisie ogłoszeniowym insero.at.

19. Administrator ma prawo zmieniać niniejszy regulamin w dowolnym czasie.